Priser

Vi erbjuder alltid fastpris på våra tjänster, antingen anges det i tjänstebeskrivningen eller löpande per timma. Om arbetet utförs på timbasis får du veta hur långt tid jobbet kommer att ta på förhand. På så vis vet du alltid vad det kommer att kosta. Alla priser är inkl moms.

Priser trädgårdsplanering

Konceptplan:

Tomt upp till 200 kvm – 9 500 kr

Tomt upp till 2 000 kvm – 13 500 kr

Tomt större än 2 000 kvm – 16 500 kr

Trädgårdsplan:

Tomt upp till 200 kvm – 16 500 kr

Tomt upp till 2 000 kvm – 19 500 kr

Tomt större än 2 000 kvm – 26 500 kr

Komplett trädgårdsplan:

Tomt upp till 200 kvm – 23 500 kr

Tomt upp till 2 000 kvm – 31 500 kr

Tomt större än 2 000 kvm – 41 500 kr

Läs mer om trädgårdsplanering

Priser trädgårdsstyling

Komplett trädgårdsstyling

Från 11 000kr

Entréstyling:

Från 4 000kr

Läs mer om trädgårdsstyling

Priser trädgårdsbelysning

Belysningsplan

Tomt upp till 200 kvm – 3 500 kr

Tomt upp till 2 000 kvm – 4 500 kr

Tomt större än 2 000 kvm – 5 500 kr

Kontakt oss för mer information

Priser rådgivning

Rådgivning 2h (inkl 1h körtid):

Pris 2 700kr 

Läs mer om trädgårdsrådgivning

Rådgivning 2h plus skiss på plats (inkl 1h körtid):

Pris 4 500kr 

Läs mer om trädgårdsrådgivning

Priser planteringsplan

Planteringsplan

Pris 2 900kr

Läs mer om trädgårdsplanering

Hakonegräs

Trädgårdshjälp - pris och rutavdrag

För allmän trädgårdshjälp utgår vi från ett fast timpris.

Timpris: 900kr

Rutavdrag

Vissa tjänster omfattas av rotavdrag, vilket innebär att 50% av arbetskostnaden bekostas av staten. 

Exempel på tjänster som omfattas av rutavdrag:

 • klippa gräs, häckar, rosor och buskar
 • kratta löv, vattna och göda gräsmattor och rabatter
 • rensa ogräs och bekämpa mossa. 
 • gräva om i trädgårdsland och gräva upp häckar, rosor och buskar
 • kompostera och samla ihop trädgårdsavfall inför bortforsling

 

Inget avdrag ges för:

 • plantera nya blommor, växter och träd, även om de ersätter något som tagits bort
 • anlägga gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket, grindar och murar
 • plocka ned frukt från träd och forsla bort trädgårdsavfall
 • erbjuda rådgivning, till exempel trädgårdsdesign
 • betala för verktyg och maskiner, till exempel traktorer, skyliftar och gräsklippare
 • installera, reparera eller utföra service på gräsklippare
 • bekämpa skadedjur

 

Läs mer om rutavdrag på skatteverkets hemsida.

Här finns fler exempel på trädgårdstjänster som omfattas av rutavdrag.

Vill du veta mer?

Hör av dig med frågor eller om du vill beställa trädgårdshjälp!